.
.

Zensehome sænker elforbruget i lavenergihus

Type installation:Intelligent el i lavenergihus og passivhus
Passivhus, lavenergihus, 0-energihus

Behov:
Minimering af strømforbrug

Beskrivelse:
Zensehome blev i 2011 installeret i et såkaldt 2020-hus, som er designet, så det opfylder kravene om at reducere energibehovet i nybyggede huse. Huse af denne slags går også under navne som passivhus, energihus eller smarthouse. I huset er installeret solceller, jordvarme samt intelligent el fra Zensehome. Byggeriet har været en stor succes. Det er lykkedes at reducere forbruget det første år med 33% i forhold til det forventede forbrug - og det samlede forbrug ligger væsentligt under kravene i lovforslaget til 2020-huse. Installationen af intelligent el fra zensehome har været en væsentlig medvirkende årsag.
"En af faktorerne, der ligger til grund for det fine resultat er, at huset er udstyret med et intelligent el-system, Zensehome, som blandt andet selv slukker for strømmen til apparater på standby, og som kan programmeres til at slukke for lys af sig selv." (Finn Christensen, Passivhus Design)
 
Se video om zensehome i lavenergihus

.