GENERELLE VILKÅR FOR DELTAGELSE I ZENSEHOME A/S KONKURRENCER OG LODTRÆKNINGER

ZenseHome A/S (”ZenseHome”) afholder løbende konkurrencer og lodtrækninger (herefter nævnes disse som ’konkurrencer’), blandt andet på Facebook. Alle ZenseHome konkurrencer på Facebook er hverken sponsoreret af, støttet af, administreret af eller associeret med Facebook.

Nedenstående vilkår gælder for alle konkurrencer afholdt af ZenseHome, medmindre andre vilkår fremgår i den pågældende tekst vedrørende konkurrencen.

Det er gratis at deltage i ZenseHome konkurrencer, medmindre andet er tilkendegivet, og det er kun muligt at deltage én gang. Såfremt ZenseHome opdager brugen af falsk navn eller -identitet, kan de til enhver tid udelukke vedkommende fra konkurrencer fremover.

Ansatte hos ZenseHome og deres husstande må ikke deltage i konkurrencerne. Ansatte hos andre tredje parts-samarbejdspartnere og deres husstande må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

Vinderen/vinderne offentliggøres i konkurrenceopslagets tråd på Facebook. Hvis vinderen ikke reagerer på denne henvendelse inden for 14 dage efter, at denne er udtrukket, vil ZenseHome forbeholde sig retten til at trække en ny vinder, som vil få tildelt gevinsten.

Alle konkurrencevindere kontaktes herefter ved direkte henvendelse fra ZenseHome. Ved deltagelse i konkurrencer gives der tilladelse til, at ZenseHome må kontakte vinderen/vinderne direkte i indbakken på Facebook for aftale af afhentning og/eller levering af gevinst.

Deltagelse i konkurrence efter angivet tidsfrist vil ikke komme i betragtning, og det er op til ZenseHome at vurdere, om en tilmelding er modtaget rettidigt og kan godkendes. Det betyder også, at ZenseHome ikke kan stå til ansvar for tekniske nedbrud eller andre faktorer, der kan bremse en tilmelding. Det er deltagerens eget ansvar at deltage i konkurrencen rettidigt.

Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. Vinderen skal oplyse ZenseHome om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, samt på hvilken dato præmien ønskes leveret.

ZenseHome tager forbehold for, at gevinster kan variere i farve, størrelser og mønstre fra konkurrencebilledet.

Ved deltagelse i en konkurrence er man indforstået med konkurrencevilkårene. En konkurrence kan afsluttes uden varsel, og ZenseHome afgørelse med en konkurrence er endelig.