RØGALARM

Kobl din røgalarm sammen med ZenseHome og få større sikkerhed for familien.

Pas på familien

Få familien i sikkerhed

ZenseHome kan kobles sammen med røgalarmer, så man får en mere effektiv beskyttelse af familie og hus.

Systemet er altid online og ved evt. brand sker følgende:

  • Tænd alt lys, så alle kan komme i sikkerhed
  • Tænd ekstra lydgiver eller sirene
  • Notifikation på alle de telefoner der har adgang til ZenseHome systemet

Så kommer alle i sikkerhed hurtigst muligt.

Altid online

Appen klarer det hele

Passer på familien

Lys når der er brug for det

ZenseIO forbinder

ZenseIO er forbindelsesledet mellem røgalarmerne og ZenseHome.