RØGALARM

Kobl din røgalarm sammen med ZenseHome og få større sikkerhed for familien.

Pas på familien

Få familien i sikkerhed

ZenseHome kan kobles sammen med røgalarmer, så man får en mere effektiv beskyttelse af familie og hus.

Systemet er altid online og ved evt. brand sker følgende:

  • Tænd alt lys, så alle kan komme i sikkerhed
  • Notifikation på alle de telefoner der har adgang til ZenseHome systemet,

Altid online

Appen klarer det hele

Passer på familien

Lys når der er brug for det

ZenseIO forbinder

ZenseIO er forbindelsesledet mellem røgalarmerne og ZenseHome.